reo6_10052565_0220

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. นา งณัฐชากานต์  เดวิส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ร่วมกับ นายวัลลพ  สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม ศรช.ชาวไทยมอแกน ณ หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา โดยมี นายนันท์ สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายนิกร กาญจนสิทธิ์ รอง ผอ.กศน.จ.พังงา รก. ผอ.กศน.จ.พังงา และคณะครู ศรช.ชาวไทยมอแกน ให้การต้อนรับ