reo6_26052565_1111

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ลงพื้นที่บ้านเด็กที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ พื้นที่ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตามโครงการการพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ของตำบลเขาเขน โดยนายวินัย ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา ประธานคณะกรรมการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบล มอบหมายให้นายทรงลักษณ์ เอ่งฉ้วน ปลัดอำเภอปลายพระยา และนายสุชาติ บุญส่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน นำทีมคณะกรรมการฯ ในการลงพื้นที่พบเด็กจำนวน 9 คน ผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ สามารถนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา (กศน.อำเภอปลายพระยา) จำนวน 6 คน อยู่ระหว่างการประสานงานเนื่องจากเด็กอยู่ต่างอำเภอ จำนวน 2 คน และอยู่ระหว่างการตัดสินใจ จำนวน 1 คน