reo6_02062565_2222

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นำคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรม 5 ส) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณรอบพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6