reo6_06062565_111

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาแบบ  มีส่วนร่วมของจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนฟรี 100% ปัจจุบันมี พระครูเมตตาภิรม ทวีสมาน เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นผู้รับใบอนุญาต โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการ พัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Partnership Schoo Project ระหว่างโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภูเก็ต เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป และเครือพาราไดซ์กรุ๊ป และโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ในการจัดการเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต