reo6_24062565_555

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นวศ.ชพ. ปฏิบัติหน้าที่ นวศ.ชช.  และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง) เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เวลา 13.30 น. ณ ร.ร.เยาววิทย์ ต.เหมาะ อ.กะปง เวลา 14.30 น. ณ ร.ร.บ้านบางกรัก ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า และเวลา 15.30 น. ณ ร.ร.ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า โดยมี นายนันท์  สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร และครูให้การต้อนรับ