dsc_0170_resizeนายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2552 พร้อมกับมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.พังงา จำนวนกล่าว 200 กว่าคน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา โดยมีนายวิพล  นาคพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษาพังงาเป็นผู้กล่าวรายงาน

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ถ่ายภาพ