dsc_0181_resizeนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีบางทอง" ให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรรมการหมู่บ้านบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553  โดยมีนางวิภา  จิรจินดากุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ จาก สบย.10 เป็นผู้กล่าวรายงาน

วิทูร  ทวีปรีดา   รายงาน/ถ่ายภาพ