โครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

โครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยได้รับเกียรติจากท่านอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธิเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การตรวจติดตามประเมินผลในทิศทางที่ระเบียบกฎหมายกำหนดกับความเป็นจริง" และได้รับเกียรติจาก นางวรรณพร เพียรสาระ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2558 " ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา