โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 นายไชยทวี  อติแพทย์  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสองทะเล สมิหลาแคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  2. ศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีข้าราชการครูที่เคยขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเคยเข้าร่วมการพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จำนวน 14 คน เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม และได้รับเกียรติจาก ดร.จริยา  เอียบสกุล ครูเชี่ยวชาญ จากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม