จากมติที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดำเนินการร่างแบบแบบส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อให้ท่านได้กรอกข้อมูลและส่งกลับไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นั้น

                      บัดนี้สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้ร่างแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณาจากท่านกรอกข้อมูลและส่งกลับไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร word ทางอีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ อ.เจน แผลงเดชา โทรศัพท์ 076222800 ต่อ 110 มือถือ 0865930257 

 

                      ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

                      นายเจน แผลงเดชา

                      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

                      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา