เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้ติดตาม ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2555 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ

DSC_0008_1012556เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้ติดตาม ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2555 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ