ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุคงเหลือจาการรื้อถอนปรับปรุงอาคารคุรุสัมนาคาร(หอพัก)

reo6_13072564_001

reo6_13072564_002

reo6_13072564_003

โหลดไฟล์ >>>คลิกที่นี่<<<