มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขยายระยะเวลารับสมัครการประกวดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

รายละเอียด >>คลิกที่นี่<<